273 - 3/6/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #23.999,80# € που αφορά «Προμήθεια εργαλείων συνεργείων και μικροεργαλείων»

 

Αριθμός απόφασης: 273/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ