266 - 24/5/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 599,99 € που αφορά «Συντήρηση σκευών-φίλτρων του μηχανήματος νερού στο ΔΣ»

 

Αριθμός απόφασης: 266/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ