264 - 24/5/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 3.000,00 € που αφορά «Υπηρεσίες συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ»

 

Αριθμός απόφασης: 264/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ