223 - 22/4/2016-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #20.000,00# ευρώ για «Αγορά γραμματοσήμων»

 

Αριθμός απόφασης: 223/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ