222 - 22/4/2016-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00# ευρώ για την «Συντήρηση συσκευής γραμματοσήμανσης»

 

Αριθμός απόφασης: 222/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ