220 - 22/4/2016-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.000# ευρώ για την «Συντήρηση & επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού»

 

Αριθμός απόφασης: 220/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ