211 - 15/4/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #1.200,00# ευρώ για την «Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων»

 

Αριθμός απόφασης: 211/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ