205 - 15/4/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #238.723,32# ευρώ για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών»

 

Αριθμός απόφασης: 205/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ