194 - 5/4/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης ποσού #15.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ για την «Προμήθεια χρωμάτων»

 

Αριθμός απόφασης: 194/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ