174 - 28/3/2016-Περίληψη:Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 24-03-2016 για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» αρ. μελ. 8/2016

 

Αριθμός απόφασης: 174/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ