163 - 22/3/2016-Περίληψη:Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# ευρώ για Δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων πληροφορικής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.

 

Αριθμός απόφασης: 163/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ