133 - 7/3/2016-Περίληψη:Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ για «Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας»

 

Αριθμός απόφασης: 133/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ