106 - 1/3/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ που αφορά «Εξυγίανση πεύκων»

 

Αριθμός απόφασης: 106/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ