104 - 1/3/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.998,13# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Αντιπαγετικού αλατιού»

 

Αριθμός απόφασης: 104/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ