103 - 1/3/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #22.000,00# ευρώ που αφορά «Μίσθωση λεωφορείων»

 

Αριθμός απόφασης: 103/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ