92 - 19/2/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.135,45# ευρώ που αφορά «Οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους» (συν.)

 

Αριθμός απόφασης: 92/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ