91 - 19/2/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #167.570,71# ευρώ που αφορά «Διαμόρφωση χώρων ψηφιακού μουσείου» αρ. μελ. 58/2015 (συν.)

 

Αριθμός απόφασης: 91/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ