87 - 19/2/2016-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.785,02# ευρώ που αφορά «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» (συν.)

 

Αριθμός απόφασης: 87/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ