72 - 19/2/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #968.424,75€# που αφορά πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

 

Αριθμός απόφασης: 72/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ