69 - 9/2/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πιστώσεων ποσού #1.020.000,00# ευρώ για ΔΕΗ

 

Αριθμός απόφασης: 69/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ