66 - 9/2/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ για διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής και αιτημάτων Δημοτών.

 

Αριθμός απόφασης: 66/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ