61 - 9/2/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #135,46# ευρώ που αφορά Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου Βασσάλου Χ.

 

Αριθμός απόφασης: 61/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ