60 - 9/2/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2672,50# ευρώ που αφορά Αναδρομική εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ ΚΣ

 

Αριθμός απόφασης: 60/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ