58 - 9/2/2016-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.049,28# ευρώ που αφορά «Ενοικίαση ειδών καθαρισμού»

 

Αριθμός απόφασης: 58/2016

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ