_371-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών #1.124,00#€ και #345,32# που αφορούν απόδοση τελών-ΕΤΑΚ και φορολογικές προσαυξήσεις αντίστοιχα

 

Αριθμός απόφασης: 371/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ