_362-09/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #30.000,00#€ για Προμήθεια σάκων απορριμάτων

 

Αριθμός απόφασης: 362/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ