_347-18/11/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.570,00#€ για το έργο «Πράξη Εφαρμογής περιοχής Δέγλερη»

 

Αριθμός απόφασης: 347/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ