_271-23/7/2014-Περίληψη:Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00€# που αφορά προμήθεια του Δήμου με τα Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε. σχετικά με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

 

Αριθμός απόφασης: 271/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ