_214-23/5/2014-Περίληψη:«α) Εξέταση Ένστασης της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΙΟ» β) κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Ε.Δ. για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ».

 

Αριθμός απόφασης: 214/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ