_210-14/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ υπέρ του Κ.Α.:35.6262.0006 με τίτλο Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών».

 

Αριθμός απόφασης: 210/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ