_196-6/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.391,18# ευρώ που αφορά έξοδα λειτουργίας συσσιτίου».

 

Αριθμός απόφασης: 196/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ