_193-2/5/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την προμήθεια ειδών συσσιτίου μέχρις ολοκληρώσεως του διεθνή διαγωνισμού »

 

Αριθμός απόφασης: 193/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ