_172-15/4/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αρ. 18/2014 μελέτης.β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας.»

 

Αριθμός απόφασης: 172/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ