_153-28/3/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Αγορά Γραμματοσήμων για διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Δήμου».β) Ορισμός υπολόγου.»

 

Αριθμός απόφασης: 153/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ