_149-28/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Χημικού Υλικού Λιμνών Κεντρικής Πλατείας».»

 

Αριθμός απόφασης: 149/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ