_136-26/3/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.500# ευρώ που αφορά «Ετήσια Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου».»

 

Αριθμός απόφασης: 136/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ