_129-26/3/2014-Περίληψη:«Διαγραφή μισθοδοτικής κατάστασης υπέρ Κληρονόμων Συρέλλη Βασίλειου ποσού #4.009,18€#.»

 

Αριθμός απόφασης: 129/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ