77- 25/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης».

 

Αριθμός απόφασης: 77/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ