67- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.490,25# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.1110/05 Δικαστικής Απόφασης.»

 

Αριθμός απόφασης: 67/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ