63- 17/2/2014-Περίληψη:«Έγκριση διάθεση πίστωσης #24.600# ευρώ για το έργο «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων νέου Γυμναστηρίου».

 

Αριθμός απόφασης: 63/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ