41- 10/2/2014-Περίληψη:«7η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #6.000# ευρώ για Αναγόμωση Πυροσβεστήρων»

 

Αριθμός απόφασης: 41/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ