30- 31/1/2014-Περίληψη:«α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € για την προπληρωμήγραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου. β) Ορισμός υπολόγου.»

 

Αριθμός απόφασης: 30/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ