17- 16/1/2014-Περίληψη:«Εξέταση ενστάσεωςτης εταιρείας 2π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. που αφόρα τον πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών»

 

Αριθμός απόφασης: 17/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ