15- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000 ευρώ που αφορά Ασφάλιστρα οχημάτων»

 

Αριθμός απόφασης: 15/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ