1 - 10/1/2014-Περίληψη: «α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ.αρ. 129/2013 μελέτηςβ) Έγκριση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης ».

 

Αριθμός απόφασης: 1/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ