_422-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.»

 

Αριθμός απόφασης: 422/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ