_420-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής»

 

Αριθμός απόφασης: 420/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ