_419-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Τεχνική Υποστήριξη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικού Συγκροτήματος»

 

Αριθμός απόφασης: 419/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ