_418-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.500,00#€ για «Συντήρηση διαδρόμων Δημοτικού Νεκροταφείου»

 

Αριθμός απόφασης: 418/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ