_417-29/12/2014-Περίληψη:Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000,00#€ για «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων»

 

Αριθμός απόφασης: 417/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ